Абонамент

Интеграция с Адресен сървър, Имейл сървър, Телефонна централа

ИНТЕГРАЦИЯ С АДРЕСЕН СЪРВЪР

Интеграцията на Microsoft Dynamics CRM 2013 с адресен сървър спомага за правилното географско позициониране и райониране на новите и текущи клиенти на компанията. Улеснява изключително много последващи кампании на маркетинговите отдели когато е необходимо да се изпратят рекламни материали, писма и др.

ИНТЕГРАЦИЯ С ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

Интеграция с телефонна централа е полезно и необходимо при получаване на заявки от диспечерски център или кол център в Microsoft Dynamics CRM 2013  - отваря се директно профила на клиента със цялата необходима информация, като адрес, ползвани услуги, история, персонална ценова листа, персонализиране на контакта(един оператор да говори със същия клиент с който е говорил преди малко) платени и неплатени фактури и други.

ИНТЕГРАЦИЯ С ИМЕЙЛ СЪРВЪР

Задължително условие е интеграцията с имейл сървър ако е необходимо да се проследява цялата кореспонденция с даден клиент независимо кой служител е контактувал с него. С нивата на достъп в Microsoft Dynamics CRM 2013  се ограничават правата на потребителите относно достъпа до определена група кореспонденции.( само неговата кореспонденция, кореспонденцията на отдела, комбинация от няколко отдела и други подобни)

ИНТЕГРАЦИЯ С ВЪНШНИ РЕГИСТРИ

Интеграция с външни регистри на Microsoft Dynamics CRM 2013  спомага за правилното въвеждане на името и фирмените данни на компаниите.(както при адресния сървър) Елиминира възможността за грешка при тяхното въвеждане. Възможност за сравняване на текущите данни в системата с последните промени от компаниите направени в търговския регистър. Елиминира повторното издаване и преиздаване на фактури поради грешни фирмени данни въведени в CRM системата. За нуждите на търговския отдел може да дава информация за броя на хората в дадена компания която таргетират за две/три години назад, обороти през последните години и тренд (отрицателен/положителен) Информация в досието на клиента за запори, ликвидация и заведени наказателни дела и много други.