Абонамент

Управление процеса на продажбите

Microsoft Dynamics CRM 2013 за управление на процеса на продажбите притежава следната основна функционалност и ползи.

Повишава продажбите на продукти и услуги с подробна база данни в реално време за клиентите, история на кореспонденция с контактите с цел оценка на уместността на дадено действие;

CRM системата притежава функционалност за подобряване планирането и рационализира разпределението на търговския екип по задачи, срещи, преговори и демонстрации;

Позволява дефинирането на последователност от действия(шаблони) за пътя на продажбите - от регистрацията на потенциални клиенти (leads) до подписването на договор или директна продажба;

Дава възможност за назначаване на задачи на потребителите, планиране на срещи, договори, шаблони на промоционални материали, ценови листи, и др.

Управление процеса на продажби-CRM

Microsoft Dynamics CRM 2013 може да управлява и използва роли и групи за достъп до информация на базата на разрешения, за лесно и сигурно разпределение на информацията;

Позволява въвеждането в работния поток/процес на:

- Автоматично назначаване на дейности и задачи

- Автоматично алармиране при изпълнение на задача или на ключови събития

- Функционалност за автоматизация на единичните и множествени нива на одобрение с предварително дефинирани потоци/процеси

 

Включва улесняващи функции за управление на документи и публикуване на ресурси (оферти, договори, ценови листи, и др. ) заедно с най- добрите практики и оперативни съвети;

Microsoft Dynamics CRM 2013 е интегриран с ежедневно използвани продукти при управлението на оферти и оперативните дейности-– MS Office (Word, Excel, Outlook) – за по- добро сътрудничество между екипите;

Функционалност за управление на промоционални материали.