Абонамент
RSS

Новини

БИ ПИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.073-0230-C01 "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
детайли