Абонамент

БИ ПИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.073-0230-C01


БИ ПИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.073-0230-C01 "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално финансиране.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Очакваните резултати от реализацията на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микропредприятието БИ ПИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.