Абонамент

Управление на маркетингов процес

Microsoft Dynamics CRM 2013 – Управление на маркетингов процес позволява бърз и лесен импорт на данни от различни източници които да бъдат използвани в маркетинговите кампании в компанията;

CRM системата дава възможност за лесно планиране и проследяване на различни дейности поети от Маркетинговия Отдел: продуктови каталози, ценови листи, маркетингови кампании, маркетингови планове с интегрирани възможности за управление на документацията, създаване на бази данни и анализ на данни за потенциални/клиенти;

Microsoft Dynamics CRM 2013 позволява синхронизацията на отделите Продажби и Маркетинг чрез проследяването на потенциални клиенти в централизираната система;

CRM решението улеснява cross-selling и up-selling чрез промоции и публикуване на рекламни материали, според категориите клиенти;

Следи кампаниите и резултатите от тях, като по този начин дава възможност за продължаването им без допълнително конфигуриране;

CRM софтуера използва интегрирани възможности за „mail merge” за масово комуникиране като имейл кампании;

Осигурява възможността да се създават персонализирани съобщения за различни получатели;

Моментално превръща отговорите от кампаниите изпратени по имейл или получени по телефон в потенциални клиенти и назначаването им към определен служител на търговския отдел;

Акцентира върху най-обещаващите потенциални клиенти въз основа на условно форматиране;

Microsoft Dynamics CRM 2013 управление на маркетинг кампании, измерва и наблюдава успеха на маркетингови дейности с показатели за ключово изпълнение (KPI).