Абонамент

CRM вертикални решения

CRM вертикални решения или xRM решения за Microsoft Dynamics CRM са допълнителни функционалности които разширяват и допълва CRM системата с функционалност необходима за различи индустрии или тип дейности. Би Пи ЕМ Проджект ООД, разработва и внедрява следните  вертикални и хоризонтали решения:

Resco Mobile CRM – решени за достъп до Microsoft Dynamics CRM от мобилни клиенти за събиране на необходимата информация от агенти, търговски пътници или търговци на компанията от своите клиенти. Информацията която се събира може да бъде от поръчки, снимки до GPS координати на обекти. Повече информация за софтуера може да бъде намерена тук

 

PowerMailChimp – решени за управление на маркетингови имейл кампании с Microsoft Dynamics CRM, което позволява планиране и създаване на съдържание което да бъде изпратено до потенциални или съществуващи клиенти в базата данни на CRM системата. CRM решението дава пълна статистика чрез проследяване на брой изпратени и отворени имейли, отворени линкове в имейл адреса, както за конкретната кампания така и в исторически аспект до текущия момент за този потенциален клиент.