Абонамент

Microsoft Office 365

Майкрософт Офис 365 Ви предоставя възможност да ползвате офис продуктите от пакета като Microsoft Word и Microsoft Excel на месечни вноски(софтуер под наем) на изключително атрактивна цена и в облак. Майкрософт предоставя три основни типа абонаментни планове:

- Абонаментни планове за Малък Бизнес – това са плановете които са лимитирани до 25 потребители максимум за всички фирми в цялата организация. Максималния брой потребители не могат да бъдат надхвърляни и при необходимост трябва да се мигрира към следващия абонаментен план което би довело до допълнителни разходи за миграция.

- Абонаментни планове за Среден бизнес – предлагат се няколко абонаментни плана в тази категория, като трябва да се има предвид че този план е ограничен до максимум 300 потребители.

- Абонаментни планове за Корпорации – това са плановете с обозначение Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4 и са предназначени за големи фирми и корпорации. В този абонаментен план имате възможност да закупите и само Майкрософт Ексчейндж (Microsoft Exchange)като самостоятелен продукт. Повече информация за конкретните офис пакети на Microsoft Office 365 Enterprise може да намерите в съответната категория, както и да изтеглите пробна версия Office 365 Enterprise E3.