Абонамент

QlikView - анализ на фирмени процеси

Глобализацията, променящите се демографски модели, нарасналите разходи и нестабилността на цените вече се отразява в много аспекти на индустрията предлагаща потребителските стоки. Компаниите от този бранш са в непрекъснато търсене на ефективни начини да се развиват във все по-сложното световно предлагане и различните разпределителните канали. Тъй като те изискват тясно сътрудничество между производствените отдели , маркетинг отделите, доставчиците на суровини и търговци на дребно. Много трудно се получава информация в реално време при тези условията на бизнеса. В тази среда, компаниите с най-добрите бизнес анализи и оперативна гъвкавост ще постигнат по високи нива на резултатност. Ще открият повече яснота в своите данни и ще ги направят по-конкурентоспособни.

Доверете се на Би Пи Ем Проджект

Би Пи Ем Проджект помага на нашите клиенти да получават ценна информация от анализа на данните, чрез което да подобрят ефективността си за прогнозните приходи и продажби, за производителността , за ефективността на рекламите и съобразените с тях производствените графици. Ние предоставяме на компаниите възможността да намалят експлоатационните си разходи чрез анализ на използваните материали и типове производства, подобряване на покупките и опциите за производство и изпълнението.

Ние добавяме стойност в следните бизнес направления:

Анализ на Клиент/Сметка :

Нашите QlikView решения предлагат пълна проследяемост на пътя от поръчката до получаване на парите от клиента, което увеличава възможностите за оптимизиране на работата с клиента и рентабилността на предлагания продукт. QlikView (Клик Вю) позволява на акаунт  мениджърите лесно да анализират и следят в реално време данни за ефективността на продуктовия микс на дребно за съответния клиент, за тенденциите в продажбите, за обем на продажбите, печалбата и фактурираните суми.

Маркетинг и анализ на продукта с QlikView

Ние предлагаме в реално време видимост на сигналите на потребителското търсене и нестабилните цени на суровините. Подробен анализ на пазара и представянето на продукта с конкретна сегментация, анализ на рентабилността му и идентифициране на клиентите за него.

Анализ на търговските промоции

Анализ на продуктовото планиране и бюджетиране, рекламни кампании и разходи, асортименти и категории продукти с цел да помогне за изграждане на еластичност в ценообразуването на продуктите и насърчаването на стратегии за оптимизиране на маржовете по продукти и категории.

Анализи на промените в търсенето

Посредством опростяване на интеграцията с анализи на промените в търсенето,  и производствените бази данни, ние предоставяме по-бърза и по-дълбоко видимост при определяне на търсенето и планирането на производството.

Анализ на производство

Клиентите използват нашите QlikView решения, за подобряване на възможностите на заводите за производство, реагиращи на наложените промени в рентабилността на поставените цели.

Анализ на изпълнението

Ние изграждаме персонализирани отчети за да се позволи на ръководителите на отделите да следват напредъка към своите бизнес цели. Безпрецедентна информационна видимост позволява по-ефективно използване на ресурсите, което води до повишаване на производителността и по-високи нива на бизнес резултатите.