Абонамент

Система за управление на документооборота

Microsoft Dynamics CRM 2013 притежава модула за управление на документооборота който е разработен на базата на последните технологии на Microsoft, предлагащ опростеност и автоматизация при управлението на всякакъв тип документи, независимо от формата им на приемлива цена. Продукта се интегрира безпроблемно със CRM решения предоставя изключителна гъвкавост и възможност за конфигуриране съобразно специфични нужди.

Включва пълно запазване, архивиране, история, контрол, извличане, функции за отчетност;

Модула на Microsoft Dynamics CRM за документооборота осигурява постоянен достъп до нужната частна или публична информация, в зависимост от политиката за сигурност в конкретната организация;

CRM системата позволява внедряване на потоци документи в множествени нива на одобрение;

CRM решението позволява управлението на версии, запазване на история заедно с направени промени по документите, като маркира датата, потребителя и свързани коментари;

Модула на Microsoft Dynamics CRM за документооборота създава ефективен работен поток за документи вътре в самата организация;

Модула за документооборота включва различни филтри за улесняване на специализирани търсения;

Решението организира документи, създадени или заредени в системата на базата на йерархична структура.

Модула на Microsoft Dynamics CRM за документооборота намалява вътрешните разходи.

Системата за управление на документооборота намалява канцеларската работа и поддръжката. Физическите носители могат да бъдат сканирани и качени в електронната система.

Премахва управлението на физическите носители на информация защото електронните документи се организират и управляват по лесно, на базата на структурата им и/или оперативните потоци.

Управлява различни по тип и размер файлове. Опростява работата чрез използването на шаблони.

Модула на CRM системата управлява документацията по договор, клиентски досиета или на ниво проект.