Филтер по:

Изчисти
Min: €207 Max: €13086
207 13086
Абонамент

Microsoft Dynamics CRM

 

Независимо от размера или предмета си на дейност, всяка компания взаимодейства с клиенти и управлява основната информация за тях, като имена, адреси, договори, история на покупки, фактури, плащания, проведени демонстрации и др. Използвайки специализиран софтуер като система за управление на бизнеса или други методи, всяка компания се стреми да направи клиентите си удовлетворени от предлаганите услуги или продукти на релевантна цена. Все пак не всички методи осигуряват добра връзка и централизация между комуникациите, ежедневните задачи и срещите на търговските екипи с потенциални клиенти. Повечето методи не предоставят необходимата функционалност и оптимизация на процеса на продажба и нямат ефективна отчетна система която да помага на мениджмънта.

В този случай внедряването на CRM системата - Microsoft Dynamics CRM 2013 е задължителна. Необходимо е да се отбележи че подобен тип системи не само се прави инсталация, а се прави внедряване според изискванията на фирмите.

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 е решение което осигурява консолидация на цялата информация за партньорите и клиентите на компаниите, без значение от сферата на дейност в която оперират. Процесите по продажба на продукти и услуги, маркетинг и отношенията с клиентите са взаимно обвързани, чрез функционалността на CRM софтуера и са оптимизирани с цел развитие и поддържане на лоялност в клиентите, повишаване на приходите, внедряване на система от правила, предлагане на цялостна и висококачествена услуга и оценка върху кои клиенти да се фокусира фирмата.

 

ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОЛЗИ

 

Управлява точно и бързо отношенията с текущи клиенти, корпоративни клиенти, договори като по този начин се опростява процеса и съкращава времето по търсене на информация;

Microsoft Dynamics CRM 2013 проследява и капитализира новите запитвания от потенциални клиенти и бизнес възможностите на организацията;

Намалява времето за осъществяване на продажба от първия контакт до финализиране на сделката и увеличава продажбите на търговските отдели;

Рационализира маркетинговите и промотиращи процеси и бързо сегментира потенциалните и реални клиенти по региони, дейност и др.;

Намалява разходите в компанията и увеличава ефективността на служителите чрез използването на интегрирана компютърна среда за работа на всички екипи без значителни разходи за обучения

View as
Sort by
Display per page